Що таке узд легких

12-18-2020

not found

Також хочемо вам порекомендувати https://urosvit.com/ultrazvukove-doslidzhennya/uzd-legen-u-lvovi/

  • архів

Мета: для оптимізації діагностики пневмоній шляхом включення ультразвукового дослідження (узд) легень в діагностичний алгоритм пневмонії виділити основні ультразвукові ознаки запальної інфільтрації легень в залежності від форми морфологічного субстрату, а також провести оцінку можливостей узд в моніторуванні пневмоній.

Матеріал і методи. Було обстежено 96 хворих, що надійшли в стаціонар в порядку швидкої допомоги, для виключення / підтвердження пневмонії. Рентгенологічно діагноз пневмонії був встановлений у 81 людини. Узд виконано всім пацієнтам в день госпіталізації, динаміка запального інфільтрату оцінювалася у 55 хворих на 3-4 -, 7-і 10-14-у добу перебування пацієнта в стаціонарі.

Результати. Ультразвукова картина запального інфільтрату встановлена у 55 (57,3%) пацієнтів з переважанням ультразвукової картини плевропневмонії (n=48; 50%), в меншій кількості виявлена бронхопневмонія (n=7; 8,6%). Результати ультразвукового дослідження показали чутливість 69,7% і досить високу специфічність (100%) методу у виявленні пневмонії. Ультразвукові дані про позитивну і негативну динаміку пневмонії, отримані на 3-ту добу госпіталізації у 45 (81,8%) і 3 (5,5%) пацієнтів відповідно, випереджали дані стандартних термінів контрольної рентгенографії і підтверджувалися при подальшому клініко-рентгенологічному спостереженні.

Висновок. Результати проведеного дослідження дозволяють розглядати узд в якості корисного етапу в діагностичному алгоритмі хворих на пневмонію, що забезпечує додаткову інформацію для лікуючого лікаря, зменшує вплив іонізуючого випромінювання на організм пацієнта і дозволяє виконувати моніторування запального інфільтрату для оцінки ефективності проведеної антибіотикотерапії в більш ранні терміни.

Лікар-рентгенолог,

634050, томськ, московський тракт, 2

Д-р мед. Наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики та променевої терапії,

634050, томськ, московський тракт, 2

Д-р мед. Наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з курсом терапії педіатричного факультету,

634050, томськ, московський тракт, 2

Канд. Мед. Наук, доцент кафедри променевої діагностики та променевої терапії,

634050, томськ, московський тракт, 2

Канд. Мед. Наук, доцент кафедри променевої діагностики та променевої терапії,

634050, томськ, московський тракт, 2

Асистент кафедри променевої діагностики та променевої терапії,

634050, томськ, московський тракт, 2

Чуяшенко е.в., завадовська в.д., агєєва т. С., просекіна н. М., зоркальцев м. А., федорова е. І. Ультразвукове дослідження легенів при пневмонії. Сибірський журнал клінічної та експериментальної медицини. 2019;34(1):78-84. Https://doi.org/10.29001/2073-8552-2019-34-1-78-84

Chuyashenko e.v., zavadovskaya v.d., ageeva t.s., prosekina n.m., zorkaltsev m.a., fedorova e.i. Lung ultrasonography in pneumonia. The siberian journal of clinical and experimental medicine. 2019;34(1):78-84. (in russ.) https://doi.org/10.29001/2073-8552-2019-34-1-78-84