Как взять кредит в банке и какие сложности могут возникнуть

В Україні найбільш затребуваними на сьогодні є карткові кредити держателям зарплатних і пенсійних карт, а також невеликі кредити на придбання товарів. При цьому актуальним залишається кредитування для придбання житла, особливо для такої категорії громадян, як внутрішньо переміщені особи (ВПЛ). Чи можуть переселенці взяти кредит у банку, і які складнощі можуть при цьому виникнути. Рекомендуємо вибрати https://vse-credity.com.ua
Так, кредит – це кошти, які банк або інша фінансова установа надає позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредит, виданий фізичній особі на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, є споживчим кредитом. Споживче кредитування в Україні регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

Види кредитів

Банківські установи України відповідно до своєї внутрішньої політики надають кредити в рамках різних програм кредитування, серед яких:

кредити готівкою;
кредити на товари або послуги;
кредитні картки;
кредити на придбання нерухомості (первинної або вторинної);
кредити на придбання спеціалізованого обладнання;
перекредитування.
Хто може отримати кредит

Питання про кожного потенційного позичальника банку розглядається на засіданні Кредитного комітету банку, який оцінює ризики і кредитоспроможність особи. При оцінці кредитоспроможності потенційного позичальника враховуються, зокрема, термін, на який надається кредит, сума кредиту, доходи особи, мету отримання кредиту і т. д.

Оцінка кредитоспроможності особи здійснюється на підставі інформації та документів, отриманих від самої особи, а також на підставі інформації, законно отриманої з інших джерел. У разі неподання особою документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, необхідних внутрішніми документами банку, останній має право відмовити такому споживачу в укладенні кредитного договору.

Вимоги до позичальників

Банк на підставі своїх внутрішніх рішень має право встановлювати вимоги до позичальників, яким може бути виданий кредит за певною програмою кредитування.

Як правило, такими вимогами є:

вік;
наявність реєстрації місця проживання;
постійне місце роботи;
певний рівень доходу.
Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для оформлення кредиту, залежить від конкретної програми кредитування і встановлюється внутрішніми документами конкретного банку.

Юристи відзначають, що на сьогодні найпоширенішими видами кредитів, які банки видають з легкістю, є кредитні картки і кредити готівкою. Враховуючи невеликий розмір суми таких кредитів, банки, як правило, вимагають мінімальний пакет документів:

паспорт громадянина України;
документ про присвоєння податкового номеру.
У разі, якщо сума кредиту є значною, наприклад, при кредитуванні покупки автомобіля або нерухомості, банки, як правило, вимагають додатково наступні документи:

довідку про взяття на облік ВПЛ (для переселенців);
документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 або 12 місяців;
свідоцтво про одруження;
згода чоловіка (дружини) на укладення кредитного договору;
правовстановлюючі документи на нерухомість позичальника;
інші документи (після консультації в банку).
Кредитування внутрішньо переміщених осіб

Будь-яких законодавчо встановлених обмежень для отримання кредиту переселенцями немає. ВПЛ можуть претендувати на отримання будь-якого виду кредиту нарівні з іншими громадянами України. “Однак необхідно розуміти, що у банку – своя внутрішня політика, і він може бути готовий до різних рівнів фінансового ризику. Цілком ймовірно, що на прийняття рішення про видачу великої суми кредиту ВПЛ в якійсь мірі будуть впливати норми законодавства, які встановлюють мораторій на нарахування штрафних санкцій на основну суму заборгованості за кредитними договорами ВПЛ», – зазначають юристи.

Мораторій

Законодавством України з 14 квітня 2014 року встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитними договорами громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, де проводилися бойові дії.

Таким чином, ВПЛ звільнені від відповідальності у вигляді пені та штрафів за порушення строків виконання своїх зобов’язань за кредитним договором. Банк не має права нараховувати пеню або штрафи за несплату або несвоєчасну сплату кредиту протягом усього конфлікту. «Однак це не означає, що переселенці не можуть платити за кредитом або що банк не зможе стягнути суму основного боргу шляхом звернення стягнення на доходи або майно особи», – додають юристи.

Спеціальна кредитна програма для переселенців

«Ощадбанк» пропонує спеціальну програму іпотечного кредитування для вимушених переселенців – «Кредит на житло для ВПЛ». Скористатися кредитом можуть громадяни України, які переселилися з тимчасово непідконтрольною українській владі території Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Кредит надається строком до 30 років у розмірі до 90% від вартості забезпечення. Процентна ставка за програмою становить 18,99% річних.