Валютний курс

10-6-2020
КИТ Групп: обмен валют Украина - Home | Facebook

Валютний курс – ціна (котирування) грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.

Валютний курс може визначатися або в результаті взаємодії ринкових сил, або законодавчо. У першому випадку курс залежить від попиту на валюту і її пропозиції на валютному ринку, у другому випадку курс встановлюється державою.

Механізм формування курсу тісно пов’язаний з конвертованість валюти, тобто з її здатністю вільно обмінюватися на інші валюти. Конвертованість залежить від обмежень, що накладаються державою на валютні операції. Розрізняють конвертованість по поточному рахунку і конвертованість по рахунку руху капіталу. Перший вид конвертованості необхідний для вільного здійснення торгових операцій (експорт та імпорт), а другий – для вільного руху капіталу між країнами. Якщо валюта конвертується за обома рахунками, то вона називається вільно конвертованою. У цьому випадку обмеження відсутні зовсім або мінімальні. Як правило, обмеження конвертованості по рахунку руху капіталу знижує волатильність валютного курсу, навіть при збереженні конвертованості по поточному рахунку. Також хочемо вам порекомендувати курс рубля Тернопіль від КІТ Груп.

КІТ Груп

КІТ Груп

Держава може законодавчо закріпити валютний курс. Так відбувається в плановій економіці і при валютному управлінні. Крім того, валютний курс може фіксуватися міжнародними угодами. Можливі множинні курси, коли держава встановлює свій курс для різних видів операцій. Наприклад, курс може відрізнятися для споживачів і для фірм, що беруть участь в міжнародній торгівлі.

Якщо валютний курс формується на ринку, то держава може впливати на нього через здійснення валютних інтервенцій. Звичайно інтервенції здійснює центральний банк, який виступає або на стороні попиту, або на стороні пропозиції. Купівля валюти надає підвищує вплив на курс, а продаж знижує. Валютні інтервенції допомагають підтримувати курс на бажаному для держави рівні, не вдаючись до прямого адміністративного регулювання. У цьому випадку центральний банк виступає просто як один з економічних агентів, які здійснюють операції з валютою, однак за рахунок значного обсягу операцій він може впливати на ринок. Проведення валютних інтервенцій можливо, завдяки наявності у центрального банку валютних резервів.

У ринковій економіці не існує єдиного валютного курсу. Кожен учасник ринку вирішує самостійно, за якою ціною купувати і продавати валюту. Проте існують офіційні валютні курси, які встановлюються за підсумками торгів на валютному ринку. Офіційний курс є індикатором, який може прийматися до Відомості. Його використання є обов’язковими лише в суворо визначених випадках. Наприклад, для використання в розрахунках доходів і видатків державного бюджету, всіх видів платіжною – розрахункових відносин держави з організаціями і громадянами, а також цілей оподаткування та бухгалтерського обліку.

Види курсів

Фіксування національної грошової одиниці в іноземній називається валютним котируванням, яка може бути прямою і зворотною. Прямий або зворотний характер котирування залежить від місця знаходження економічного агента і від того, яка валюта для нього є «домашній» (національної). Пряме котирування показує вартість іноземної валюти в національній. Наприклад, 80 рублів за долар. Зворотне котирування показує вартість національної валюти в іноземній. Наприклад, 1/80 долара за рубль.

Курс однієї валюти по відношенню до іншої може бути визначений також через третю валюту. У цьому випадку він називається крос-курсом. Необхідність в таких котируваннях виникає в тих випадках, коли обсяг прямих обмінних операцій між двома валютами відносно малий, і, отже, не складаються досить ліквідні прямі котирування. Крім того, навіть при наявності надійних прямих котирувань розрахунок крос-курсу може дати дещо відмінну величину курсу. Крос-курс розраховується як відношення двох курсів. Наприклад, якщо долар коштує 80 рублів, а євро 100 рублів, то крос-курс долара до євро складає 100/80 = 1,25 долара за євро (0,8 євро за долар).

При здійсненні операцій з валютою агенти (наприклад, банки) встановлюють дві ціни:

  • ціна продавця (аск, за яким банк продає валюту);
  • ціна покупця (бід, за яким банк купує валюту).

Різниця між цими курсами утворює спред. Величина спреда визначає прибутковість від операцій з валютою, а також характеризує ступінь невизначеності на валютному ринку щодо майбутнього курсу. Чим більше невизначеність, тим більше буде спред. Якщо ціна покупки і ціна продажу відрізняються, крос-курс залежить від порядку конвертації однієї валюти в іншу.