Як отримати кредит

10-7-2019


В основі операцій ЄБРР лежать інвестиції в проекти.

Ми пропонуємо широкий вибір фінансових інструментів і дотримуємося гнучкого підходу до структурування наших фінансових продуктів.
Найважливішими формами прямого фінансування, запропонованими ЄБРР є кредити, інвестиції в акції та гарантії. Також хочемо вам порекомендувати https://ukredit.net/kredit-na-5000-grn/

Кредити структуруються з урахуванням конкретних потреб того чи іншого проекту. Кредитний ризик може лягати виключно на Банк або частково розподілятися серед учасників ринку шляхом синдикування кредитів.
Ці операції можуть проводитися в різних формах. Коли ЄБРР купує частку участі в акціонерному капіталі, він очікує отримання від своїх інвестицій належного прибутку і виступає виключно в ролі міноритарного акціонера.
Ми також надаємо гарантії, щоб допомогти позичальникам отримати доступ до фінансування.

Однією з ключових цілей ЄБРР є сприяння розвитку мікро-, малих і середніх підприємств (МСП), діяльність яких має вирішальне значення для формування приватного сектора. У цьому зв’язку ми можемо пропонувати МСП у всіх країнах наших операцій через різних фінансових посередників доступ до фінансових коштів у вигляді інвестицій в акції та кредитів.

До числа цих посередників належать банки, в капіталі яких ЄБРР має частку участі або з якими він підписав угоду про кредитування, або венчурні та інвестиційні фонди, які ЄБРР інвестував свої кошти.
Крім того, ЄБРР може здійснювати пряме фінансування МСП та надавати їм допомогу, використовуючи цілий ряд інструментів позичкового фінансування та інвестування в акціонерний капітал.
Фінансова і операційна оренда для малих підприємств. Об’єктом такої оренди можуть виступати самі різні товари, такі як вантажні автомобілі, машини і обладнання.
За інформацією про фінансування конкретних умовах звертайтеся в місцеві лізингові компанії.

ЄБРР адаптує пропоновані рішення з урахуванням потреб клієнта і проекту, а також специфіки країни, регіону та галузі. ЄБРР може вишукувати додаткові ресурси по лінії своєї програми синдикування.
Зазвичай проекти в приватному секторі передбачають інвестиції в акціонерний капітал в розмірі, що становить не менш як третини від загального обсягу фінансування. Допускаються внески в акціонерний капітал у натуральній формі.
Крім того, ЄБРР може не фінансувати певні продукти або процеси, якщо вони завдають шкоди довкіллю або якщо забезпечити належне пом’якшення негативного впливу неможливо.